Stosowany przez nas system podziału jest zgodny z europejskim systemem kształcenia językowego (poziomy A1-C2) opracowanym przez Radę Europy. Dla porównania podajemy obok powszednie znany system Cambridge.

ALTE

level

ALTE level description Council of Europe level Cambridge Examination
0 Beginner A1      
1 Elementary A2 KET    
2 Lower Intermediate B1 PET BEC Preliminary CELS Preliminary
3 Upper Intermediate B2 FCE BEC Intermediate CELS Intermediate
4 Advanced C1 CAE BEC Advanced CELS Higher
5 Very Advanced C2 CPE