Prowadzimy kursy standardowe dla młodzieży i dorosłych w ciągu roku szkolnego, od października do połowy czerwca. Podstawowy standard czasowy to 4 godziny lekcyjne w tygodniu (2x2), tj. 120 godzin rocznie. Organizacja pracy w naszej szkole pokrywa się z organizacją roku szkolnego w szkołach państwowych. Nasze grupy są małe, kameralne od 4 do 8 osób, co niewątpliwie przyśpiesza naukę.