Specjalnie opracowany program dla maturzystów ma na celu dokładne ich zapoznanie ze strukturą egzaminu maturalnego oraz typami zadań egzaminacyjnych. Podczas zajęć ćwiczone są wszystkie umiejętności: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie, ale z uwzględnieniem specyfiki ich testowania na maturze. Tak więc, obok podnoszenia ogólnych umiejętności językowych staramy się jednocześnie testować uczniów w oparciu o typowe zadania maturalne aby zoptymlizować ich szanse na maturze. Nasze wieloletnie doświadczenie w nauczaniu i w roli EGZAMINATORÓW MATURALNYCH skutkują bardzo dobrymi wynikami osiąganymi przez uczniów na maturze i potwierdzają słuszność obranych metod. (zob. opinie o kursach na facebooku).