logo certificate

CERTIFICATE

Szkoła języka angielskiego

box ogolny 1

ZAPISY NA NOWY ROK SZKOLNY 2021/2022

 
Zapisy na nowy rok szkolny 2021/2022 trwają. Prowadzimy rekrutację do klas 7 - 8 szkół podstawowych, w celu przygotowania do egzaminu ósmoklasisty, szkół ponadpodstawowych, w celu przygotowania do matury i egzaminów CAMBRIDGE: FCE, CAE, IELTS, egzaminu resortowego MON - STANAG 6001 oraz 'general English' dla osób dorosłych (poziomy A2 - C1). W trakcie prowadzenia rekrutacji (do końca września), szkoła będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30 - 13.30 i 15.00 - 17.45. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć stacjonarnych w warunkach pandemii, w tym celu zakupiliśmy m.in. sterylizator powietrza niszczący wirusy i bakterie.

 

                                                                   SERDECZNIE ZAPRASZAMY                                                                              

plakat certificate